Download de gratis berekening in Excel van de generieke renteaftrekbeperking 2022:


Generieke renteaftrekbeperking 2022 (earningsstrippingregeling)

De generieke aftrekbeperking houdt in dat rente, voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer dan 20% (was 30% in 2021) van de EBITDA OF meer dan € 1.000.000 bedraagt, fiscaal niet meer aftrekbaar is. Deze regeling kan uw fiscale winst verhogen, waardoor u meer vennootschapsbelasting moet betalen.