Berekening: kengetal rentabiliteit totaal vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit totaal vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit totaal vermogen De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit totaal vermogen wordt het saldo van het rendement op eigen vermogen en het rendement op vreemd vermogen gehanteerd. Mede […]

Lees verder

Berekening: kengetal rentabiliteit eigen vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit eigen vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit eigen vermogen Het kengetal rentabiliteit eigen vermogen, ook bekend als Return on Equity (ROE) in het Engels, is een financiële ratio die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een onderneming te meten in verhouding tot het eigen vermogen. Het eigen vermogen vertegenwoordigt het bedrag […]

Lees verder

Berekening: kengetal rentabiliteit vreemd vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit vreemd vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit vreemd vermogen De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit vreemd vermogen wordt het rendement op eigen vermogen geëlimineerd uit de berekening. Het kengetal rentabiliteit vreemd vermogen, ook bekend […]

Lees verder

Berekening: kostenvoet eigen vermogen (CAPM-methode)

Download de berekening van de kostenvoet eigen vermogen volgens de CAPM-methode: Berekening kostenvoet eigen vermogen Het capital asset pricing model (CAPM) is een model voor het berekenen van de kostenvoet van het eigen vermogen. De CAPM-formule luidt: E(ri) = rf + βim (E(rm) – rf) Waarbij: E(ri) het rendement op eigen vermogen volgens de CAPM-methode is […]

Lees verder

Berekening: dividendbelasting 2021

Download de berekening van de dividendbelasting in 2021. Dividendbelasting 2021 De hoogte van de dividendbelasting verandert bijna ieder jaar. Voor 2021 geldt 26,9% aan dividendbelasting. De BV of NV die dividend uitkeert, houdt al 15% in. Dit betekent dat u in de aangifte inkomstenbelasting nog een last van 11,9% kunt verwachten over het bruto dividend. […]

Lees verder

Berekening: kengetallen

Download de berekening van kengetallen / financiële ratio’s. Berekening kengetallen Kengetallen (of financiële ratio’s) vertellen de gebruiker van de financiële cijfers meer over de prestaties van de onderneming. Wanneer de kengetallen over meerdere perioden vergeleken worden, geven de cijfers richting of de onderneming de goede kant uit gaat. De belangrijkste kengetallen zien toe op liquiditeit, […]

Lees verder

Berekening: vermogenskostenvoet

Download de berekening van de vermogenskostenvoet. Berekening vermogenskostenvoet Een vermogenskostenvoet is het percentage dat nodig is om waardeneutraal te opereren. Als de kasstroom die gegenereerd worden met een investering van 1 miljoen verdisconteerd met de vermogenskostenvoet een waarde van 1 miljoen oplevert, is sprake van een waardeneutrale investering. De vermogenskostenvoet dient dus als graadmeter om […]

Lees verder