Download de berekening van kengetal rentabiliteit totaal vermogen.


Berekening kengetal rentabiliteit totaal vermogen

De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit totaal vermogen wordt het saldo van het rendement op eigen vermogen en het rendement op vreemd vermogen gehanteerd.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen