Download de berekening van kengetal rentabiliteit totaal vermogen.


Berekening kengetal rentabiliteit totaal vermogen

De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit totaal vermogen wordt het saldo van het rendement op eigen vermogen en het rendement op vreemd vermogen gehanteerd.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen


Wat is het kengetal rentabiliteit toteel vermogen?

Het kengetal rentabiliteit totaal vermogen, ook bekend als Return on Total Assets (ROTA) in het Engels, is een financiële ratio die de efficiëntie van een bedrijf bij het genereren van winst uit zijn totale geïnvesteerde vermogen weerspiegelt. Het wordt berekend door de nettowinst van een bedrijf te delen door het totale vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om het als een percentage uit te drukken.

ROTA geeft inzicht in hoe effectief een bedrijf zijn activa inzet om winst te genereren. Een hoger percentage duidt op een efficiënter gebruik van het totale vermogen, wat gunstig is voor investeerders en belanghebbenden.

Dit kengetal wordt vaak gebruikt om de prestaties van bedrijven binnen dezelfde sector te vergelijken. Bedrijven met een hogere ROTA worden over het algemeen beschouwd als beter presterend, omdat ze meer winst genereren met dezelfde hoeveelheid activa.

Het is belangrijk op te merken dat een lage ROTA niet per se wijst op een slechte prestatie, maar kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals hoge operationele kosten, lage winstmarges of een significante investering in activa die nog niet volledig winstgevend zijn.

Kortom, de rentabiliteit van het totale vermogen is een cruciale maatstaf voor de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf in het gebruik van zijn middelen om winst te genereren voor zijn investeerders en belanghebbenden.