Download de berekening van kengetal rentabiliteit vreemd vermogen.


Berekening kengetal rentabiliteit vreemd vermogen

De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit vreemd vermogen wordt het rendement op eigen vermogen geëlimineerd uit de berekening.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen