Download de berekening van kengetal rentabiliteit vreemd vermogen.


Berekening kengetal rentabiliteit vreemd vermogen

De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit vreemd vermogen wordt het rendement op eigen vermogen geëlimineerd uit de berekening.

Het kengetal rentabiliteit vreemd vermogen, ook bekend als de “rentabiliteit op vreemd vermogen”, is een financiële ratio die wordt gebruikt om de efficiëntie te meten waarmee een bedrijf het geleende kapitaal gebruikt om winst te genereren. Het wordt berekend door de nettowinst te delen door het gemiddelde vreemde vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om het percentage weer te geven.

Dit kengetal is van belang omdat het aangeeft hoe effectief een bedrijf is in het benutten van externe financiering om rendement voor zijn aandeelhouders te genereren. Een hogere rentabiliteit vreemd vermogen duidt op een efficiënt gebruik van leningen om winst te maken, terwijl een lagere rentabiliteit kan wijzen op inefficiëntie of dat het bedrijf te zwaar wordt gefinancierd met schulden, wat kan leiden tot financiële risico’s.

Het is belangrijk voor investeerders en stakeholders om dit kengetal te analyseren als onderdeel van een bredere evaluatie van de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf, omdat het inzicht biedt in het gebruik van externe financiering en de winstgevendheid ervan.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen