Download de berekening in Excel compensatie transitievergoeding 2023


Compensatie transitievergoeding 2023

Bedrijven en instellingen die een werknemer die twee jaar ziek is geweest ontslaan, kunnen compensatie krijgen van het UWV voor de betaalde transitievergoeding. Voor de berekening is de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte EN hoeveel transitievergoeding daadwerkelijk door de werkgever betaald is relevant.

Kijk voor alle uitzonderingen op de site van de Rijksoverheid.